Användbara länkarKontakta oss Grossist inom energibesparing

Nyheter

<< Tilbaka till nyhetslistan

Svensk Sammanfattning av Installerad Soleffekt, Marknadssegment, Kostnadsutveckling och Modulproduktion

18 Mars 2014, Nyheter


Installationstakten för solceller i Sverige fortsatte att öka under 2013. Totalt installerades det under året 19 MW, vilket är mer än dubbelt så mycket som de 8,3 MW som installerades under 2012. I början av 2013 fanns det totalt 16,8 MW inkopplat på de svenska elnäten. Privatpersoner och företag bidrog till att fördubbla den totala nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige då
ytterligare 17,9 MW kopplades upp under 2013.

Den starka tillväxten de senaste åren beror främst på sjunkande systempriser samt ett ökande intresse för solceller i Sverige.

Svensk sammanfattning av NSR.pdf

<< Tilbaka till nyhetslistan