Användbara länkarKontakta oss Grossist inom energibesparing

Nyheter

<< Tilbaka till nyhetslistan

Skattereduktion gör det möjligt att täcka elbehov med egenproducerad el!

16 Januari 2015, Nyheter

Från och med 1 Jan 2015 finns det nu möjlighet till en skattereduktion vid mikroproduktion av förnybar el.
Skattereduktionen ges till privatpersoner och företag som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten och har anmält sin mikroproduktion till nätägaren.
Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under året.
Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30.000 kilowattimmar. Skattereduktionen uppgår till 60 öre/kWh.

Läs hela informationen från Skatteverket.

*Elpris: Elbörspris, Kontrollera med aktuellt elhandelsbolag vid försäljning. För att få sälja förnyelsebar el till elbolag behöver man momsregistrera sig. Det gör man som privatperson hos skatteverket genom att fylla i och skicka in blanketten SKV4620.
Man behöver inte registrera sig som ett bolag eller för F-skattsedel.

**Nätnytta: Den peng som elnätbolaget är skyldiga, enligt ellagen, att betala som ersättning vid produktion inom nätet.

Elhandelsbolag tecknar nu även fördelaktiga köpeavtal på den överskottsel som ni kan leverera.
Kontrollera därför med ert elhandelsbolag vad de kan erbjuda – det kan bli ännu bättre än exemplet ovan.


 

<< Tilbaka till nyhetslistan