Användbara länkarKontakta oss Grossist inom energibesparing

Nyheter

<< Tilbaka till nyhetslistan

Nu skall det bli enklare att få betalt för sin egenproducerade el

13 Januari 2014, Nyheter

 

Svensk Energi har länge drivit frågan om nettodebitering. Ett steg i rätt riktning är nettodebiteringsutredningens förslag om skattereduktion på max 6000 kronor per år för privatpersoner.

I 2014 års budgetproposition föreslår Regeringen den dubbla summan.

Svensk Energi har länge framfört behovet av ett regelverk för nettodebitering som förenklar för mikroproducenter att få betalt för eventuell överskottsproduktion.

Regeringens förslag om att ersätta konsumenten genom ett skatteavdrag, då nettodebitering visat sig strida mot EU-regler, har stöd ifrån Svensk Energi.

Svensk Energi stödjer både regeringens förslag att ersätta konsumenten genom ett skatteavdrag och att de särskilda skattereglerna för egenförbrukning av vindkraftproducerad el tas bort. De olika kraftslagen bör ha lika villkor.

Våren 2013 gjordes en undersökning på uppdrag av Svensk Energi som visade att 16 procent av villaägarna överväger att investera i solceller eller annan elproducerande utrustning de närmaste fem åren.

<< Tilbaka till nyhetslistan