Användbara länkarKontakta oss Grossist inom energibesparing

Nyheter

<< Tilbaka till nyhetslistan

Följ elproduktionen på anläggningar från Solar Frontier

10 Juli 2012, Nyheter

Oftast är verkligheten det bästa test för att se om något verkligen fungerar som det är tänkt. Därför gör Solar Frontier det möjligt för offentligheten att följa elproduktionen på två anläggningar med företagets CIS-moduler. Mätningarna utförs av det oberoende forskningsinstitutet Fraunhofer ISE.

Det handlar om att testa två anläggningar i de två Tyska städerna Baden-Baden och Kitzingen. På dessa anläggningar kan man följa den dagliga-, månatliga- och den årliga energiproduktionen.

Baden-Baden:
Produktionskapacitet: 79,2 kWp/år
Paneler: SF 150L
Antal paneler: 528 st.
Installationsriktning: 0° S
Lutning på panel: 25°

Kitzingen:
Produktions kapacitet: 11,76 kWp/år
Paneler: SF 140L
Antal Paneler: 84 st.
Installationsriktning: 0° S
Lutning på paneler: 20°

Följ de båda anläggningarna här

Begrepp:

Solar Irradiation: Solinstrålning i kWh / m² vid en given tidpunkt.

Solar energy: Den mängd energi solcellssystemet producerar uppmätt vid växelriktarens utgående effekt.

Yield (Utbyte): Den mängd energi som levereras till elnätet dividerat med den nominella effekten på solcellsanläggningen.

Nominal power (Nominell effekt): Är den mängd energi solcellsanläggningen kan leverera under ideal standard förhållande. Anges i Watt Peak Wp.

Performance ratio (PR): Är det värde som internationellt används till att bedöma kvalitén av en solcellsanläggning. Endast bra solceller uppnår ett värde på mer än 80 %.

<< Tilbaka till nyhetslistan